Manastir Pećka patrijaršija. Priprata

Manastir Pećka patrijaršija. Crkva Svete Bogorodice Odigitrije

Pećka patrijaršija je manastirski kompleks kod Peći na Kosovu i Metohiji. Nastala je u klisuri Pećke Bistrice, poznatoj po pećinama u kojima su obitavali monasi. Projekat unutrašnjeg sakralnog osvetljenja svih crkava Manastira Pećke patrijaršije, realizovan je 2022. godine.

Saznajte više

Manastir Pećka patrijaršija. Crkva Svete Bogorodice Odigitrije

Sakralno osvetljenje crkve Svete Bogorodice Odigitrije, manastira Pećke patrijaršije, je izvedeno sa niskonaponskim sistemima Superrail 48V iGuzzini instaliranim na drvenim konstruktivnim gredama, u koje su integrisani sistemi za inidirektno prosvetljavanje svodova crkve kao i podkupolnog prostora u kombinaciji sa reflektorima malih dimenzija Palco low voltage za direktno naglašavanje freskopisnog sadržaja u kombinaciji sa reflektorima Laser blade wall washer za ravnomernu distribuciju svetlosti na freskopisanim površinama. Svi sistemi su sa topo belom bojom svetlosti 3000K sa visokom reprodukcijom boje CRI95 a ni jedna freskopisana površina nije osvetljena jačim intezitetom od 200lx, prema standardu CIE 157 standardu, koji smo zajedno za stručnjacima Zavoda za zaštitu spomenika kulture prepoznali kao neophodan za ovaj projekat. Poseban izazov je bio osvetljenje „trona“ koji predstavlja molitveno mesto velikom broju vernika koji dolaze da se poklone Bogorodici, pa su sistemi koji su korišćeni minijaturnih dimenzija inkorporirani u tron, ofarbani u zlatnu boju sa funkcijom isticanja Bogorodičine ikone. Sistem za upravljanje osvetljenjem baziran na KNX DALI sistemu, omogućijo je pravilnu integraciju svetlosnog fluxa svetiljki i upravljenje svetlosnim scenama. Programirano je nekoliko scena kako za službu, tako i za poklonike i posetioce.

Galerija
opširnije

Naziv objekta: Crkva Svete Bogorodice Odigitrije, Manastira Pećka patrijaršija


Lokacija: Grad Peć, Kosovo i Metohija


Arhitektonski projekat: Prof.Dr. Zoran Bulajić (stalni saradnik tima devotee za projekte sakralnog osvetljenja)


Projekat elektroenergetskih instalacija:Nenevel project doo, Miloš Nenezić i Slobodan Sarkanjac


Dizajn osvetjenja: Bojan Kulić – devotee i Elena Ramazzoti – iGuzzini


Proizvođač: iGuzzini Illuminazione spa


Izvođač: devotee d.o.o.


Fotografije: Studio Kovač, Rade Kovač


Stručni nadzor: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture


Opširnije:

Bogorodičina crkva podignuta je oko 1330. godine, sa južne strane matičnog hrama Svetih Apostola, kao pandan Svetom Dimitriju, a po nalogu pećkog arhiepiskopa i uglednog književnika Danila II (1324-1337). Smatra se da je on, ubrzo po stupanju na presto Svetog Save, krenuo sa radovima na arhiepiskopiji. Osnova hrama je razvijeni krst sa osmostranom kupolom koju nose četiri slobodna stupca. Hram je podeljen u tri duži. Dvodelni prozori – bifore, na istočnoj i južnoj fasadi odlikuju se gotičkim elementima.

U severozapadnom uglu hrama nalazi se veliki ružičasti sarkofag od mermera u kome se nalaze mošti arhiepiskopa Danila.

Hram je živopisan u četvrtoj deceniji 14. veka, takođe ktitorstvom arhiepiskopa Danila Drugog, o čemu svedoči i ktitorska kompozicija na zapadnom zidu hrama. Središnji prostor posvećen je Bogorodici, zaštitnici ovog hrama. Slikarstvo Bogorodičine crkve je delo više ruku.

O vremenu nastanka živopisa svedoče portreti Danila II. Prvi od tri portreta izveden je na istočnom zidu priprate, nad ulazom u Bogorodičinu crkvu.

Na južnoj strani zapadnog zida Bogorodice Odigitrije predstavljena je ktitorska kompozicija, gde je Danilo predstavljen u velikoshimničkoj rizi, preko koje je mandija ukrašena “rekama”, prugama koje su znak arhipastirskog dostojanstva. Čini se da neuobičajen izbor odežde jeste odraz monaških shvatanja ktitorovih, o kojima svedoči i namena crkve u kojoj je u upotrebi bio grčki jezik, prema svetogorskoj sredini u kojoj je Danilo proveo dobar deo života. Danilo II, posredstvom proroka Danila, prinosi Bogorodici sa Hristom zdanja koja je on sam podigao: crkvu Bogorodice Odigitrije, crkvicu Svetog Nikole, spoljnu pripratu i trem, koji su predstavljeni sa južne strane.

Posle smrti Danila II, njegovi naslednici dali su da se još jednom predstavi njegov lik sa Svetim Nikolom, nad sarkofagom.


3.W001.000. Radiar ARD32

3.W001.000. Radiar ARD32

devotee Radiar ARD32

Radiar ARD32. Lumos Control.WiSilica. predstavlja komponentu BLE Bluetooth Low Energy pametnog sistema za kontrolu osvetljenja i veoma je fleksibilan i isplativ DALI kontroler. To je deo ekosistema Lumos Controls, koji uključuje kontrolere, senzore, prekidače, module, drajvere, mrežni prolaze I analitičke kontrolne table. Može se povezati sa Lumos “Cloud” za analizu podataka i upravljanje konfiguracijoma. Osvetljenje, konfiguracija mreže, puštanje u rad i upravljanje može biti super brzo sa bilo kog mobilnog uređaja. Uređaj se može povezati sa najviše 32 DALI LED drajvera odnosno podržava 32 adrese I može se kontrolisati kao DALI ili 0-10V. Radi na ulazu od 100-277 VAC opseg napona i takođe se može konfigurisati u 0-10V režimu za kontrolu jedan ili dva 0-10V kontrolna LED drajvera, ili podesivi beli LED drajver sa dva upravljačka interfejsa od 0-10V. Ovaj uređaj dolazi sa 3,3 VDC ulaznim kanalom koji se može koristiti za komunikaciju sa eksternim senzorom. Ima prilagodljiv komunikacioni interfejs za kontrolu I status i ima ulaz za eksterni AC relej.Preuzmite PDF
Kod:
Ulazni Napon:
Broj DALI adresa:
Komunikacija:
Bluetooth:
IP zaštitta:
3.W001.000
100-277VAC
32 DALI adrese
BLE 5.2
2402-2480MHz
IP42

Šema vezivanja bez senzora pokreta i prisustva.

Šema vezivanja sa senzorom pokreta i prisustva.


3.W002.000. Radiar ARD32

3.W002.000. Radiar ARD32

devotee Radiar ARD32

Radiar ARD32. Lumos Control.WiSilica. predstavlja komponentu BLE Bluetooth Low Energy pametnog sistema za kontrolu osvetljenja i veoma je fleksibilan i isplativ DALI kontroler. To je deo ekosistema Lumos Controls, koji uključuje kontrolere, senzore, prekidače, module, drajvere, mrežni prolaze I analitičke kontrolne table. Može se povezati sa Lumos “Cloud” za analizu podataka i upravljanje konfiguracijoma. Osvetljenje, konfiguracija mreže, puštanje u rad i upravljanje može biti super brzo sa bilo kog mobilnog uređaja. Uređaj se može povezati sa najviše 32 DALI LED drajvera odnosno podržava 32 adrese I može se kontrolisati kao DALI ili 0-10V. Radi na ulazu od 100-277 VAC opseg napona i takođe se može konfigurisati u 0-10V režimu za kontrolu jedan ili dva 0-10V kontrolna LED drajvera, ili podesivi beli LED drajver sa dva upravljačka interfejsa od 0-10V. Ovaj uređaj dolazi sa 3,3 VDC ulaznim kanalom koji se može koristiti za komunikaciju sa eksternim senzorom. Ima prilagodljiv komunikacioni interfejs za kontrolu I status i ima ulaz za eksterni AC relej. Radiar ARD32 se montira u PVC kutiju u zaštiti IP65, za spoljnu montažu.Preuzmite PDF
Kod:
Ulazni Napon:
Broj DALI adresa:
Komunikacija:
Bluetooth:
IP zaštitta:
3.W002.000
100-277VAC
32 DALI adrese
BLE 5.2
2402-2480MHz
IP42

Šema vezivanja bez senzora pokreta i prisustva.

Šema vezivanja sa senzorom pokreta i prisustva.


3.W003.000. Radiar ARD4

3.W003.000. Radiar ARD4

devotee Radiar ARD4

Radiar ARD4. Lumos Control.WiSilica. predstavlja komponentu BLE Bluetooth Low Energy pametnog sistema za kontrolu osvetljenja i veoma je fleksibilan i isplativ DALI kontroler. To je deo ekosistema Lumos Controls, koji uključuje kontrolere, senzore, prekidače, module, drajvere, mrežni prolaze I analitičke kontrolne table. Može se povezati sa Lumos “Cloud” za analizu podataka i upravljanje konfiguracijoma. Osvetljenje, konfiguracija mreže, puštanje u rad i upravljanje može biti super brzo sa bilo kog mobilnog uređaja. Uređaj se može povezati sa najviše 4 DALI LED drajvera odnosno podržava 4 adrese I može se kontrolisati kao DALI ili 0-10V. Radi na ulazu od 100-277 VAC opseg napona i takođe se može konfigurisati u 0-10V režimu za kontrolu jedan ili dva 0-10V kontrolna LED drajvera, ili podesivi beli LED drajver sa dva upravljačka interfejsa od 0-10V. Ovaj uređaj dolazi sa 3,3 VDC ulaznim kanalom koji se može koristiti za komunikaciju sa eksternim senzorom. Ima prilagodljiv komunikacioni interfejs za kontrolu I status i ima ulaz za eksterni AC relej.Preuzmite PDF
Kod:
Ulazni Napon:
Broj DALI adresa:
Komunikacija:
Bluetooth:
IP zaštitta:
3.W003.000
100-277VAC
4 DALI adrese
BLE 5.2
2402-2480MHz
IP42

Šema vezivanja bez senzora pokreta i prisustva.

Šema vezivanja sa senzorom pokreta i prisustva.


3.W004.000. Radiar ARD4

3.W004.000. Radiar ARD4

devotee Radiar ARD4

Radiar ARD4. Lumos Control.WiSilica. predstavlja komponentu BLE Bluetooth Low Energy pametnog sistema za kontrolu osvetljenja i veoma je fleksibilan i isplativ DALI kontroler. To je deo ekosistema Lumos Controls, koji uključuje kontrolere, senzore, prekidače, module, drajvere, mrežni prolaze I analitičke kontrolne table. Može se povezati sa Lumos “Cloud” za analizu podataka i upravljanje konfiguracijoma. Osvetljenje, konfiguracija mreže, puštanje u rad i upravljanje može biti super brzo sa bilo kog mobilnog uređaja. Uređaj se može povezati sa najviše 4 DALI LED drajvera odnosno podržava 4 adrese I može se kontrolisati kao DALI ili 0-10V. Radi na ulazu od 100-277 VAC opseg napona i takođe se može konfigurisati u 0-10V režimu za kontrolu jedan ili dva 0-10V kontrolna LED drajvera, ili podesivi beli LED drajver sa dva upravljačka interfejsa od 0-10V. Ovaj uređaj dolazi sa 3,3 VDC ulaznim kanalom koji se može koristiti za komunikaciju sa eksternim senzorom. Ima prilagodljiv komunikacioni interfejs za kontrolu I status i ima ulaz za eksterni AC relej. Radiar ARD4 se montira u PVC kutiju u zaštiti IP65, za spoljnu montažu.Preuzmite PDF
Kod:
Ulazni Napon:
Broj DALI adresa:
Komunikacija:
Bluetooth:
IP zaštitta:
3.W004.000
100-277VAC
4 DALI adrese
BLE 5.2
2402-2480MHz
IP65

Šema vezivanja bez senzora pokreta i prisustva.

Šema vezivanja sa senzorom pokreta i prisustva.


3.W005.000. Radiar AFD1

3.W005.000. Radiar AFD1

devotee Radiar AFD1

Radiar AFD1. Lumos Control.WiSilica. predstavlja komponentu BLE Bluetooth Low Energy pametnog sistema za kontrolu osvetljenja i veoma je fleksibilan i isplativ DALI kontroler. To je deo ekosistema Lumos Controls, koji uključuje kontrolere, senzore, prekidače, module, drajvere, mrežni prolaze I analitičke kontrolne table. Može se povezati sa Lumos “Cloud” za analizu podataka i upravljanje konfiguracijoma. Osvetljenje, konfiguracija mreže, puštanje u rad i upravljanje može biti super brzo sa bilo kog mobilnog uređaja. Uređaj se može povezati sa najviše 1 DALI LED drajvera odnosno podržava 1 adresu I može se kontrolisati kao DALI ili 0-10V. Radi na ulazu od 100-277 VAC opseg napona i takođe se može konfigurisati u 0-10V režimu za kontrolu jedan ili dva 0-10V kontrolna LED drajvera, ili podesivi beli LED drajver sa dva upravljačka interfejsa od 0-10V. Ovaj uređaj dolazi sa 3,3 VDC ulaznim kanalom koji se može koristiti za komunikaciju sa eksternim senzorom. Ima prilagodljiv komunikacioni interfejs za kontrolu I status i ima ulaz za eksterni AC relej.Preuzmite PDF
Kod:
Ulazni Napon:
Broj DALI adresa:
Komunikacija:
Bluetooth:
IP zaštitta:
3.W005.000
90-277VAC
1 DALI adresa
BLE 5.2
2402-2480MHz
IP42

Šema vezivanja sa senzorom pokreta i prisustva.


3.W006.000. Radiar AFD1

3.W006.000. Radiar AFD1

devotee Radiar AFD1

Radiar AFD1. Lumos Control.WiSilica. predstavlja komponentu BLE Bluetooth Low Energy pametnog sistema za kontrolu osvetljenja i veoma je fleksibilan i isplativ DALI kontroler. To je deo ekosistema Lumos Controls, koji uključuje kontrolere, senzore, prekidače, module, drajvere, mrežni prolaze I analitičke kontrolne table. Može se povezati sa Lumos “Cloud” za analizu podataka i upravljanje konfiguracijoma. Osvetljenje, konfiguracija mreže, puštanje u rad i upravljanje može biti super brzo sa bilo kog mobilnog uređaja. Uređaj se može povezati sa najviše 1 DALI LED drajvera odnosno podržava 1 adresu I može se kontrolisati kao DALI ili 0-10V. Radi na ulazu od 100-277 VAC opseg napona i takođe se može konfigurisati u 0-10V režimu za kontrolu jedan ili dva 0-10V kontrolna LED drajvera, ili podesivi beli LED drajver sa dva upravljačka interfejsa od 0-10V. Ovaj uređaj dolazi sa 3,3 VDC ulaznim kanalom koji se može koristiti za komunikaciju sa eksternim senzorom. Ima prilagodljiv komunikacioni interfejs za kontrolu I status i ima ulaz za eksterni AC relej. Radiar AFD1 se montira u PVC kutiju u zaštiti IP65, za spoljnu montažu.Preuzmite PDF
Kod:
Ulazni Napon:
Broj DALI adresa:
Komunikacija:
Bluetooth:
IP zaštitta:
3.W006.000
90-277VAC
1 DALI adresa
BLE 5.2
2402-2480MHz
IP65

Šema vezivanja sa senzorom pokreta i prisustva.


3.W007.000. Enor E

3.W007.000. Enor E

devotee Enor E

Enor E. Lumos Control.WiSilica. predstavlja Gateway BLE Bluetooth Low Energy pametnog sistema za kontrolu osvetljenja. ENOR E je mrežni prolaz za sistem BLE koji omogućava povezivanje u oblak pametne mreže osvetljenja. Uređaj dolazi sa Ethernet-om port koji podržava Over-the-Air (OTA) firmver bez prekida ažuriranja za mrežne uređaje. Ima ugrađeni RTC (sat realnog vremena) koji održava datum i vreme na mreži ažurnim čak i nakon a nestanka struje ili bez povezivanja sa oblakom, obezbeđujući nesmetano zakazivanje. Enor E je vitalni zupčanik ekosistema Lumos Controls koji se sastoji od kontrolera, senzora, prekidača, modula, drajvera, mrežnih prolaza i analitičke kontrolne table. Isporučuje se u kompletu sa svim prikazanim delovima I isparvaljačem sa šuko priključnicom.Preuzmite PDF
Kod:
Ulazni Napon:
Opis:
Komunikacija:
Bluetooth:
IP zaštitta:
3.W007.000
90-277VAC
Wi-Fi Gateway
BLE 5.2/Wi-Fi
2402-2480MHz
IP65

Šema koja prikazuje sve detalje proizvoda i njihove fukcije.


3.W008.000. DALI. Switch

3.W008.000. DALI. Switch

devotee DELI. Switch

DALI Switch. predstavlja DALI kontroler koji je u saglasnosti sa standradnim DALI protokolom i omogućava povezivanje na sistem sa ostalim proizvođačima komponenti za upravljanje. DALI Switch je koncepiran sa ulaznom I izlaznom AC klemom a omogućava DALI kontrolu svetiljki koje nemaju u stndradnoj izvedbi DALI drajvernpr. Dekorativne svetiljke I lusteri. Na taj način omogućava se njihovo uvođenje u sistem kontrole ali samo u varijanti on/off. Ipak nam na nat način omogućava ubacivanje pomenutih svetiljki u grupe I scene sistema za upravljanje. Uređaj zauzima jednu DALI adresu.Preuzmite PDF
Kod:
Ulazni Napon:
Opis:
Snaga:
Tip izvora:
IP zaštitta:
3.W008.000
100-240VAC
DALI Gateway
500W
Inkadescentni Halogeni, LED
IP23

Šema koja prikazuje sve detalje proizvoda i njihove fukcije.

Šema povezivanja svetiljki koje nemaju DALI drajver.


3.W009.000. DALI. Dimmer

3.W009.000. DALI. Dimmer

devotee DELI. Dimmer

DALI Dimmer. predstavlja DALI kontroler koji je u saglasnosti sa standradnim DALI protokolom i omogućava povezivanje na sistem sa ostalim proizvođačima komponenti za upravljanje. DALI Dimer je koncepiran sa ulaznom 12-36Vdc klemom a omogućava DALI kontrolu LED traka I to na 4 kanala sa 5A po kanalu Iout=(4x5A). Na taj način nam je omogućeno uvođenje LED traka u sistem upravljanja ali I njihovo dimovanje I ubacivanje u grupe I scene. Uređaj zauzima jednu DALI adresu.Preuzmite PDF
Kod:
Ulazni Napon:
Opis:
Iout; Pout:
Tip izvora:
IP zaštitta:
3.W009.000
12-36Vdc
DALI Dimmer
4x5A; 4x(60-180W)
LED
IP23

Šema povezivanja svetiljki koje nemaju DALI drajver.


devotee je preduzeće koje se bavi proizvodnjom svetiljki, dizajnom osvetljenja, distribucijom sistema za osvetljenje i njihovom ugradnjom.
devotee je distributer najpoznatije I najbolje svetske firme iz oblasti arhitektonskog osvetljenja iGuzzini za teritoriju Srbije.

Kontakt

devotee doo
Rade Končara 55,
11080 Zemun, Beograd
Republika Srbija

E: office@dovetee.rs
P: +381 11 2190052
P: +381 65 4397841

Newsletter
Pratite nas
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google